ELEKTRYCZNY DIPOL co to jest
Co znaczy dipol elektryczny? W fizyce przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od.

Definicja Dipol Elektryczny

Co to jest DIPOL ELEKTRYCZNY: układ dwóch ładunków o takiej samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol jest m o m e n td i p o l o w y - wektor p o wartości p = q l skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego. Natężenie pola elektrycznego wytwarzanego poprzez d.e. na jego osi jest odwrotnie proporcjonalne do trzeciej potęgi odległości od dipola, gdy jest ona znacząco większa od l. W polu elektrycznym E na d.e. działa okres sił M dążący do ustawienia dipola wzdłuż linii sił pola nie mniej jednak ( iloczyn wektorowy)

Definicja Drgania Harmoniczne:
Co to jest których zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem takich drgań dipol elektryczny.
Definicja Dryf Cząstek Naładowanych:
Co to jest przemieszczanie się cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne dipol elektryczny.
Definicja Dobroci Miernik:
Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru dobroci obwodów rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów dipol elektryczny.

Czym jest Elektryczny Dipol znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: