Krzyżówka ELEKTRYCZNY DIPOL co to jest
Co znaczy dipol elektryczny? W fizyce przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja DIPOL ELEKTRYCZNY

Co to jest DIPOL ELEKTRYCZNY: układ dwóch ładunków o takiej samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol jest m o m e n t d i p o l o w y - wektor p o wartości p = q l skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego. Natężenie pola elektrycznego wytwarzanego poprzez d.e. na jego osi jest odwrotnie proporcjonalne do trzeciej potęgi odległości od dipola, gdy jest ona znacząco większa od l. W polu elektrycznym E na d.e. działa okres sił M dążący do ustawienia dipola wzdłuż linii sił pola nie mniej jednak ( iloczyn wektorowy)

Co znaczy Defekt Masy:
Porównanie jądrowy niedobór masy dipol elektryczny co znaczy.
Krzyżówka Debaj:
Dlaczego pozaukładowa jednostka elektrycznego momentu dipolowego, stosowana jeszcze niekiedy w analizie zjawisk elektrycznych dziejących się na poziomie atomu i cząsteczki; 1 D @ 3,33610-30 Cm dipol elektryczny krzyżówka.
Co to jest Dekrement Logarytmiczny Tłumienia:
Jak lepiej charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest wychyleniem startowym dipol elektryczny co to jest.

Czym jest Elektryczny Dipol znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: