MAGNETYCZNY DIPOL co to jest
Co znaczy dipol magnetyczny? W fizyce stosowana w kompasach. W dużej odległości od dipola (dużej w.

Definicja Dipol Magnetyczny

Co to jest DIPOL MAGNETYCZNY: najprostszy w formie magnes, na przykład igła magnetyczna stosowana w kompasach. W dużej odległości od dipola (dużej w porównaniu z jego wymiarami) natężenie pola magnetycznego jest odwrotnie proporcjonalne do trzeciej potęgi odległości. Pętla, gdzie płynie prąd elektryczny, wytwarza pole magnetyczne, które w odległości dużej w porównaniu z promieniem pętli jest takie, jak pole magnesu. Pętla ta może być traktowana jako d.m. Wielkościąfizyczną charakteryzującą d.m. jestm o m e n t m a g n e t y c z n y pm. Jego wartość równa jest największemu momentowi siły działającemu na d.m. znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji magnetycznej 1 T (tesla). Okres magnetyczny pętli z prądem ma wartość iloczynu natężenia prądu I i powierzchni S obejmowanej poprzez pętlę:pm = I S. Kierunek wektora pm związany jest z kierunkiem płynięcia prądu regułą śruby prawoskrętnej. Na d.m. umieszczony w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B działa okres pary sił dążący do ustawienia momentu magnetycznego wedle kierunkiem linii sił pola magnetycznego. Znaczy to, iż igła magnetyczna układać się będzie wzdłuż linii sił pola, z kolei pętla z prądem prostopadle do nich

Definicja Drgania Swobodne:
Co to jest wykonuje układ wytrącony z położenia równowagi, jeżeli nie działają na niego jakiekolwiek siły zewnętrzne. D.s. mogą być tłumione albo zachowawcze w zależności od tego, czy całkowita energia układu dipol magnetyczny.
Definicja Danysz, Marian:
Co to jest 1954 prof. Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w zakresie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wspólnie z M. Żywym odkrył promieniotwórczość wzbudzoną dipol magnetyczny.
Definicja Dźwignia:
Co to jest prostych będąca sztywnym prętem mogącym obracać się wokół nieruchomej osi (tak zwany punktu podparcia). Umożliwia ona wykonywanie pracy dzięki niewielkich sił. Rozróżnia się dź. proste i kątowe dipol magnetyczny.

Czym jest Magnetyczny Dipol znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: