RÓWNANIE DIRACA co to jest
Co znaczy Diraca równanie? W fizyce opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu.

Definicja Diraca Równanie

Co to jest DIRACA RÓWNANIE: fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu)

Definicja Droga Swobodna:
Co to jest przebywa cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach normalnych diraca równanie.
Definicja Domieszki:
Co to jest obce atomy albo cząsteczki wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy diraca równanie.
Definicja Dylatometry:
Co to jest wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h diraca równanie.

Czym jest Równanie Diraca znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: