DOBROĆ co to jest
Co znaczy dobroć? W fizyce przykład układ RLC): Q = 2Wm/Wt, gdzie Wm - energia zmagazynowana w.

Definicja Dobroć

Co to jest DOBROĆ: bezwymiarowa rozmiar charakteryzująca układ drgający (na przykład układ RLC): Q = 2Wm/Wt, gdzieWm - energia zmagazynowana w układzie, Wt - energia tracona w okresie jednego okresu drgań. W razie obwodów rezonansowych używanych w radiotechnice Q jest miarą ich selektywności, tzn. umiejętności do tłumienia drgań o częstościach różnych od częstości rezonansowej. Zobacz także selektywność odbioru radiowego

Definicja Defekt Masy:
Co to jest jądrowy niedobór masy dobroć.
Definicja Dawkomierz Promieniowania:
Co to jest dozymetria dobroć.
Definicja Dynamika:
Co to jest badający i opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t y c z n ą dobroć.

Czym jest Dobroć znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: