MIERNIK DOBROCI co to jest
Co znaczy dobroci miernik? W fizyce rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności.

Definicja Dobroci Miernik

Co to jest DOBROCI MIERNIK: przyrząd wykorzystywany do pomiaru dobroci obwodów rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów

Definicja Dyfraktometr Rentgenowski:
Co to jest wykorzystywany do pomiarów natężeń i kierunków wiązek promieni rentgenowskich odbitych od powierzchni kryształów albo polikryształów. Do głownych przedmiotów d.r. należą: źródło promieni dobroci miernik.
Definicja Dielektryczna Stała:
Co to jest przenikalność elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego kondensatora dobroci miernik.
Definicja Dekrement Logarytmiczny Tłumienia:
Co to jest charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest wychyleniem startowym dobroci miernik.

Czym jest Miernik Dobroci znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: