FERROELEKTRYCZNE DOMENY co to jest
Co znaczy domeny ferroelektryczne? W fizyce kierunkiem wektora spontanicznej polaryzacji.

Definicja Domeny Ferroelektryczne

Co to jest DOMENY FERROELEKTRYCZNE: niewielkie obszary wewnątrz ferroelektryka różniące się kierunkiem wektora spontanicznej polaryzacji elektrycznej. Najczęściej spotykanymi d.f. są domeny 180-stopniowe, tzn. takie, gdzie kierunki polaryzacji są antyrównoległe. Pole elektryczne przyłożone do ferroelektryka porządkuje wektory polaryzacji przeprowadzając ferroelektryk w stan jednodomenowy (monodomenowy). Podział ferroelektryka na domeny jest rezultatem dążności układu do pomniejszenia energii pola elektrostatycznego, wytwarzanego poprzez ładunki elektryczne powiązane z istnieniem polaryzacji w krysztale

Definicja Dobroć:
Co to jest rozmiar charakteryzująca układ drgający (na przykład układ RLC): Q = 2Wm/Wt, gdzie Wm - energia zmagazynowana w układzie, Wt - energia tracona w okresie jednego okresu drgań. W razie obwodów domeny ferroelektryczne.
Definicja Decybel:
Co to jest logarytmicznej używanej dla względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca najczęściej w elektrotechnice, radiotechnice i akustyce. Wartość W2 jest większa od wartości W1 domeny ferroelektryczne.
Definicja D.C.:
Co to jest stosowane niekiedy oznaczenie na przyrządach pomiarowych oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem terminu angielskiego direct current domeny ferroelektryczne.

Czym jest Ferroelektryczne Domeny znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: