DOMIESZKOWANIE co to jest
Co znaczy domieszkowanie? W fizyce własności fizycznych albo chemicznych. Metale domieszkuje się w.

Definicja Domieszkowanie

Co to jest DOMIESZKOWANIE: wprowadzanie domieszek do ciał stałych w celu zmiany ich własności fizycznych albo chemicznych. Metale domieszkuje się w czasie ich wytapiania. Kryształy półprzewodnikowe i dielektryczne domieszkuje się w czasie hodowli

Definicja Dyslokacje:
Co to jest defektów sieci krystalicznej. D. bazuje na przesunięciu niektórych płaszczyzn sieciowych w relacji do innych. Najprostszym jej typem jest d. k r a w ę d z i o- w a polegająca na tym, że jedna z domieszkowanie.
Definicja Defekty Sieci Krystalicznej:
Co to jest odchylenia od doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e, l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e- r z c domieszkowanie.
Definicja Dekrement Logarytmiczny Tłumienia:
Co to jest charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest wychyleniem startowym domieszkowanie.

Czym jest Domieszkowanie znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: