ZJAWKO DOPPLERA co to jest
Co znaczy Dopplera zjawisko? W fizyce obserwatora, gdy obserwator i źródło poruszają się względem.

Definicja Dopplera Zjawisko

Co to jest DOPPLERA ZJAWISKO: pozorna zmiana częstotliwości fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy obserwator i źródło poruszają się względem siebie; gdy zbliżają się, częstotliwość rośnie, gdy oddalają - maleje. Z.D. w akustyce bazuje na zmianie wysokości dźwięku, w optyce na zmianie barwy światła. W akustyce związek między częstością odbieraną f i nadawaną f0 jest następujący:,gdzie v0 - szybkość odbiornika względem ośrodka, vn - szybkość nadajnika względem ośrodka, u - szybkość dźwięku. W optyce:,gdzie v - szybkość obserwatora względem źródła. Powyższe zależności są spełnione, gdy obserwator i źródło poruszają się po tej samej prostej. Na podstawie obserwacji z.D. ustala się na przykład prędkość ucieczki galaktyk. Zobacz także Big Bang

Definicja Diament:
Co to jest alotropowych ( alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla dopplera zjawisko.
Definicja Daltona Prawa:
Co to jest n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe sumie dopplera zjawisko.
Definicja Dozymetria:
Co to jest technicznej zajmujący się pomiarami i obliczaniem dawek promieniowania i badaniem aktywności substancji promieniotwórczych, i elementów skażonych. Pomiarów dokonuje się dzięki dozymetrów zwanych dopplera zjawisko.

Czym jest Zjawisko Dopplera znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: