FIZYCZNE DOŚWIADCZENIE co to jest
Co znaczy doświadczenie fizyczne? W fizyce laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w.

Definicja Doświadczenie Fizyczne

Co to jest DOŚWIADCZENIE FIZYCZNE: wywoływanie jakiegoś zjawiska w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego opisu zjawiska, a również służą do jego wytłumaczenia na bazie obecnie istniejącej wiedzy

Definicja Doppler, Christian Johann:
Co to jest astronom, prof. uniw. w Wiedniu i w Pradze. Znany z prac w zakresie akustyki i optyki. W 1842 odkrył zdarzenie zmiany częstotliwości fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy źródło i obserwator doświadczenie fizyczne.
Definicja Detekcja:
Co to jest 1) wykrywanie i przekształcanie sygnałów elektrycznych; (2) wykrywanie, identyfikowanie i mierzenie wszelkiego rodzaju promieniowania doświadczenie fizyczne.
Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła doświadczenie fizyczne.

Czym jest Fizyczne Doświadczenie znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: