ELEKTRYCZNE DRGANIA co to jest
Co znaczy drgania elektryczne? W fizyce obwodzie elektrycznym. Towarzyszą im zmiany pól.

Definicja Drgania Elektryczne

Co to jest DRGANIA ELEKTRYCZNE: często powtarzające się zmiany natężenia prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym. Towarzyszą im zmiany pól elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni otaczającej obwód. D.e. mogą być wymuszone poprzez źródło periodycznej SEM włączonej w obwód albo swobodne, jak w razie rozładowywania się kondensatora w obwodzie LC

Definicja Dawka Pochłonięta:
Co to jest promieniowania pochłonięta poprzez jednostkę masy substancji pochłaniającej. Jednostkami są 1 J/kg i 1 rad = 0,01 J/kg. Dawka pochodząca z tła naturalnego (promieniowanie kosmiczne i promieniowanie z drgania elektryczne.
Definicja Drgania:
Co to jest jedna z charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach krystalicznych, a również drgania elektryczne.
Definicja Dipol Elektryczny:
Co to jest ładunków o takiej samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol jest m drgania elektryczne.

Czym jest Elektryczne Drgania znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: