DRGANIA co to jest
Co znaczy drgania? W fizyce fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach.

Definicja Drgania

Co to jest DRGANIA: mechanizmy, gdzie jedna z charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach krystalicznych, a również w atomach i cząsteczkach. Odpowiednikiem drgań mechanicznych jest ruch wahadła fizycznego, matematycznego, sprężynowego. W trakcie drgań mamy zazwyczaj do czynienia z wymianą jednej formy energii w inną w sposób odwracalny. W razie wahadła energia potencjalna zamieniana jest na kinetyczną i na odwrót

Definicja Domeny Ferromagnetyczne:
Co to jest wewnątrz ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na sporo d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero umieszczenie go w drgania.
Definicja Dioptria:
Co to jest umiejętności zbierającej (skupiającej) układu optycznego, zwłaszcza soczewki. Gdyż umiejętność zbierająca soczewki równa jest odwrotności ogniskowej f ( = 1/f), jej jednostką jest umiejętność drgania.
Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła drgania.

Czym jest Drgania znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: