OPTYCZNA DROGA co to jest
Co znaczy droga optyczna? W fizyce danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka.

Definicja Droga Optyczna

Co to jest DROGA OPTYCZNA: iloczyn drogi geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym samym czasie, w jakim pokonuje rozważaną drogę geometryczną w ośrodku. Jest oczywiste, iż d.o. w próżni pokrywa się z drogą geometryczną

Definicja Domeny Ferromagnetyczne:
Co to jest wewnątrz ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na sporo d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero umieszczenie go w droga optyczna.
Definicja Dylatometry:
Co to jest wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h droga optyczna.
Definicja Dyfrakcja:
Co to jest zdarzenie natury falowej opierające na zmianie kierunku (ugięciu) biegu fali na przeszkodach (na przykład otworach). Zobacz także dyfrakcja cząstek, dyfrakcja fal, dyfrakcja światła droga optyczna.

Czym jest Optyczna Droga znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: