SWOBODNA DROGA co to jest
Co znaczy droga swobodna? W fizyce zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów.

Definicja Droga Swobodna

Co to jest DROGA SWOBODNA: średnia droga, jaką przebywa cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach normalnych d.s. jest rzędu 10-6 m

Definicja Dyfrakcja Cząstek:
Co to jest na atomach rozmieszczonych w sieci krystalicznej. Mierząc natężenie wiązki elektronów albo neutronów odbitej od powierzchni kryształu pod wieloma kątami stwierdza się istnienie charakterystycznych droga swobodna.
Definicja Dziura Elektronowa:
Co to jest elektronu w pasmie walencyjnym. W procesie przewodnictwa elektrycznego zachowuje się ono jak elementarny ładunek nieujemny. Zobacz także akceptor, półprzewodnik, półprzewodnik akceptorowy droga swobodna.
Definicja Daltona Prawa:
Co to jest n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe sumie droga swobodna.

Czym jest Swobodna Droga znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: