SWOBODNA DROGA co to jest
Co znaczy droga swobodna? W fizyce zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów.

Definicja Droga Swobodna

Co to jest DROGA SWOBODNA: średnia droga, jaką przebywa cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach normalnych d.s. jest rzędu 10-6 m

Definicja Deklinacja Magnetyczna:
Co to jest ziemskie pole magnetyczne droga swobodna.
Definicja Dryf Cząstek Naładowanych:
Co to jest przemieszczanie się cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne droga swobodna.
Definicja Droga Optyczna:
Co to jest geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym droga swobodna.

Czym jest Swobodna Droga znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: