NAŁADOWANYCH CZĄSTEK DRYF co to jest
Co znaczy dryf cząstek naładowanych? W fizyce określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany.

Definicja Dryf Cząstek Naładowanych

Co to jest DRYF CZĄSTEK NAŁADOWANYCH: powolne przemieszczanie się cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne cząstek

Definicja Dipol Elektryczny:
Co to jest ładunków o takiej samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol jest m dryf cząstek naładowanych.
Definicja Diafragma:
Co to jest przysłona dryf cząstek naładowanych.
Definicja Dyspersja Fal:
Co to jest fazowej fal harmonicznych od ich częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające się w ośrodku można traktować jako złożenie fal harmonicznych ( szybkość grupowa). Efektem d.f dryf cząstek naładowanych.

Czym jest Naładowanych Cząstek Dryf znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: