FALOWY KORPUSKULARNO DUALIZM co to jest
Co znaczy dualizm korpuskularno-falowy? W fizyce pewnych przypadkach ujawnia się jej natura falowa.

Definicja Dualizm Korpuskularno-Falowy

Co to jest DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY: cecha materii (zwłaszcza cząstek) polegająca na tym, iż w pewnych przypadkach ujawnia się jej natura falowa, w innych zaś - korpuskularna. Elektrony, które uważane są zazwyczaj za klasyczne cząstki, ulegają dyfrakcji na sieciach krystalicznych, czyli uczestniczą w zjawisku typowo falowym. To samo tyczy neutronu. W czasie gdy światło, którego natura falowa nie ulega wątpliwości (świadczą o tym zjawiska dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła, które są zjawiskami typowymi dla fal), w tych zjawiskach, jak fotoefekt albo zdarzenie Comptona, zachowuje się jak zestaw cząstek. Uznanie dwoistej natury materii jest fundamentem fizyki współczesnej, a ((zwłaszcza mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola

Definicja Daltonizm:
Co to jest nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może także być zaburzeniem nabytym w wyniku uszkodzenia siatkówki albo nerwowych dróg dualizm korpuskularno-falowy.
Definicja Dyssypacja Energii:
Co to jest mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania dualizm korpuskularno-falowy.
Definicja Droga Optyczna:
Co to jest geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym dualizm korpuskularno-falowy.

Czym jest Falowy Korpuskularno Dualizm znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: