DUDNIENIA co to jest
Co znaczy dudnienia? W fizyce nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji.

Definicja Dudnienia

Co to jest DUDNIENIA: sukces nakładania się dwóch drgań harmonicznych o nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji amplitudy drgań. Częstość modulacji równa jest różnicy częstości poszczególnych drgań. W życiu codziennym najczęściej spotykamy się z d. fal akustycznych. Zdarzenie to używane jest w instrumentach muzycznych dla uzyskania dźwięków wibrujących

Definicja Dysproz:
Co to jest ziem rzadkich III ekipy układu okresowego pierwiastków. Liczba atomowa - 66, masa atomowa - 162,46. Złożona jest z siedmiu trwałych izotopów. Jest srebrzystym metalem o temperaturze topnienia około dudnienia.
Definicja Dynamika:
Co to jest badający i opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t y c z n ą dudnienia.
Definicja Dewara Naczynie:
Co to jest termosu), wynalezione w 1898 poprzez J. Dewara, wykorzystywane do przechowywania substancji, których temperatury różnią się znacząco od temperatury otoczenia. To jest naczynie metalowe o podwójnych dudnienia.

Czym jest Dudnienia znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: