PRAWO PETITA DULONGA co to jest
Co znaczy Dulonga-Petita prawo? W fizyce atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie.

Definicja Dulonga-Petita Prawo

Co to jest DULONGA-PETITA PRAWO: reguła określona eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione jest dobrze dla większości pierwiastków i prostych związków chemicznych w temperaturze pokojowej. Słuszność tego prawa jest uzasadniana w oparciu o zasadę ekwipartycji energii wykorzystaną do energii drgań atomów w ciele stałym i energii potencjalnej ich oddziaływań. Wnioskiem płynącym z tych rozważań jest , gdzie R = 8,314J/(molK) - uniwersalna stała gazowa

Definicja Drgania:
Co to jest jedna z charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach krystalicznych, a również dulonga-petita prawo.
Definicja D.C.:
Co to jest stosowane niekiedy oznaczenie na przyrządach pomiarowych oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem terminu angielskiego direct current dulonga-petita prawo.
Definicja Daltona Prawa:
Co to jest n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe sumie dulonga-petita prawo.

Czym jest Prawo Petita Dulonga znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: