PRAWO PETITA DULONGA co to jest
Co znaczy Dulonga-Petita prawo? W fizyce atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie.

Definicja Dulonga-Petita Prawo

Co to jest DULONGA-PETITA PRAWO: reguła określona eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione jest dobrze dla większości pierwiastków i prostych związków chemicznych w temperaturze pokojowej. Słuszność tego prawa jest uzasadniana w oparciu o zasadę ekwipartycji energii wykorzystaną do energii drgań atomów w ciele stałym i energii potencjalnej ich oddziaływań. Wnioskiem płynącym z tych rozważań jest , gdzie R = 8,314J/(molK) - uniwersalna stała gazowa

Definicja Dylatometry:
Co to jest wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h dulonga-petita prawo.
Definicja Diaskop:
Co to jest urządzenie optyczne wykorzystywane do wyświetlania pojedynczych przezroczy w świetle przechodzącym. Zobacz także epidiaskop, episkop dulonga-petita prawo.
Definicja Dżul:
Co to jest energii obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania: 1 J = 1 Nm dulonga-petita prawo.

Czym jest Prawo Petita Dulonga znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: