DWÓJŁOMNOŚĆ co to jest
Co znaczy dwójłomność? W fizyce opierające na rozszczepieniu promienia świetlnego przechodzącego.

Definicja Dwójłomność

Co to jest DWÓJŁOMNOŚĆ: zdarzenie występujące w kryształach o niskiej symetrii opierające na rozszczepieniu promienia świetlnego przechodzącego poprzez kryształ na dwa promienie - zwykły i niezwykły. Zobacz także kryształ dwójłomny, załamanie podwójne światła

Definicja Dielektryczna Stała:
Co to jest przenikalność elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego kondensatora dwójłomność.
Definicja Dywergencja:
Co to jest różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana symbolem divC albo C dwójłomność.
Definicja Dynamika:
Co to jest badający i opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t y c z n ą dwójłomność.

Czym jest Dwójłomność znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: