ŚWIATŁA DYFRAKCJA co to jest
Co znaczy dyfrakcja światła? W fizyce Granica cienia staje się nieostra i obserwuje się na niej.

Definicja Dyfrakcja Światła

Co to jest DYFRAKCJA ŚWIATŁA: ugięcie fal świetlnych na brzegach przesłon i otworach. Granica cienia staje się nieostra i obserwuje się na niej układ jasnych i ciemnych prążków odwzorowujących kształt granicy - tak zwany p r ą ż k ó w d y f r a k c y j-n y c h. Największy sukces dyfrakcyjny obserwuje się na otworach o rozmiarach porównywalnych z długością światła. Obraz otworu, tworzący się na ekranie, złożona jest z szeregu maksimów i minimów (prążków dyfrakcyjnych). W rzeczywistości to jest obraz interferencyjny ( interferencja światła) powstający od "ciągłego" rozkładu spójnych źródeł światła, jakimi są punkty znajdujące się w otworze ( Huyghensa-Fresnela zasada). D.ś. zachodzi również na wszelkich niejednorodnościach optycznych, na przykład na granicach domen ferroelektrycznych albo niejednorodnościach spowodowanych rozchodzeniem się fal ultradźwiękowych w cieczach

Definicja Dielektryk:
Co to jest słabo przewodzący prąd elektryczny. Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały, których opór właściwy jest większy niż 108 m. D. są więc izolatorami. Odpowiednikiem izolatorów dyfrakcja światła.
Definicja Dyssypacja Energii:
Co to jest mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania dyfrakcja światła.
Definicja Dysocjacja:
Co to jest rozpad cząstki albo związku cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem dyfrakcja światła.

Czym jest Światła Dyfrakcja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: