TERMICZNA DYFUZJA co to jest
Co znaczy dyfuzja termiczna? W fizyce nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie.

Definicja Dyfuzja Termiczna

Co to jest DYFUZJA TERMICZNA: zdarzenie analogiczne do dyfuzji (regularnie występujące z nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie. Prędkość d.t. jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury i odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Zobacz także Fouriera prawo

Definicja Diraca Równanie:
Co to jest fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu dyfuzja termiczna.
Definicja Deuteron:
Co to jest jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu dyfuzja termiczna.
Definicja Doświadczenie Fizyczne:
Co to jest jakiegoś zjawiska w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego dyfuzja termiczna.

Czym jest Termiczna Dyfuzja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: