DYFUZJA co to jest
Co znaczy dyfuzja? W fizyce się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D.

Definicja Dyfuzja

Co to jest DYFUZJA: zdarzenie fizyczne opierające na samorzutnym wyrównywaniu się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D. jest skutkiem bezładnego termicznego ruchu atomów i cząstek ( Browna ruchy) i dzieje się bez makroskopowych ruchów materii. D. skutkuje mieszanie się różnych gazów, cieczy, a również stykających się ze sobą ciał stałych. Prędkość procesu zależy od własności dyfundującej substancji, temperatury, a w pierwszej kolejności od gradientu stężenia dyfundującej substancji. Zobacz także Ficka prawo

Definicja Detektory Promieniowań Jądrowych:
Co to jest wykorzystywane do wykrywania i zliczania cząstek i kwantów promieniowania jądrowego. Wybrane z tych urządzeń pozwalają również na ustalenie cząstek i określanie ich energii i pędu. Wykorzystując dyfuzja.
Definicja Dywergencja:
Co to jest różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana symbolem divC albo C dyfuzja.
Definicja Drgania:
Co to jest jedna z charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach krystalicznych, a również dyfuzja.

Czym jest Dyfuzja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: