DYLATOMETRY co to jest
Co znaczy dylatometry? W fizyce cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem.

Definicja Dylatometry

Co to jest DYLATOMETRY: przyrządy wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h zmiana wymiaru próbki przenoszona jest przez pręt kwarcowy do układu optyczno-mechanicznego albo elektrycznego, pozwalającego określić przesunięcie pręta. Sporą precyzję pomiaru zapewniają również d. i n t e r f e r e n c y j n e. Obserwuje się w nich zmianę obrazu interferencyjnego ( interferencja światła) tworzonego poprzez promień światła odbity od nieruchomej płytki odniesienia i od jednej z powierzchni badanej próbki

Definicja Dyssypacja Energii:
Co to jest mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania dylatometry.
Definicja Debye, Peter Joseph Wilhelm:
Co to jest holenderski, prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Zurychu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku i Berlinie. Od 1934 dyr. Instytutu Fizyki im. cesarza Wilhelma w Berlinie, a od 1940 prof. Cornell University dylatometry.
Definicja Decybel:
Co to jest logarytmicznej używanej dla względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca najczęściej w elektrotechnice, radiotechnice i akustyce. Wartość W2 jest większa od wartości W1 dylatometry.

Czym jest Dylatometry znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: