DYNA co to jest
Co znaczy dyna? W fizyce dyn to taka siła, która masie 1 g nadaje przyspieszenie 1 cm/s2. Definicja.

Definicja Dyna

Co to jest DYNA: jednostka miary siły w układzie jednostek miar CGS. Siła 1 dyn to taka siła, która masie 1 g nadaje przyspieszenie 1 cm/s2

Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła dyna.
Definicja Dellingera Zjawisko:
Co to jest przerwa albo spore osłabienie łączności radiowej na falach krótkich i średnich powiązane ze wzrostem promieniowania słonecznego dyna.
Definicja Dawka Ekspozycyjna:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego albo określona poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to promieniowanie. Jest nią dQ/dm, relacja ładunku elektrycznego dQ jonów do masy powietrza dm, gdzie dyna.

Czym jest Dyna znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: