DYNAMOMETR co to jest
Co znaczy dynamometr? W fizyce elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod.

Definicja DYNAMOMETR

Co to jest DYNAMOMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru sił. Jego kluczowym elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod wpływem mierzonej siły, na przykład sprężyna. Każda waga jest w pewnym sensie dynamometrem

Definicja Drgania Tłumione:
Co to jest trakcie których energia decydująca o drganiach jest etapowo tracona z racji na działanie sił tarcia i oporu (w układach mechanicznych), albo poprzez promieniowanie (układy elektryczne dynamometr co to jest.
Definicja Dysocjacja:
Co to jest rozpad cząstki albo związku cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem dynamometr definicja.
Definicja Dielektryczne Straty:
Co to jest zmiennego pola elektrycznego w dielektryku zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.d. zależy od rodzaju dielektryka, a również od takich parametrów, jak częstość pola elektrycznego dynamometr co znaczy.

Czym jest Dynamometr znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: