DYSLOKACJE co to jest
Co znaczy dyslokacje? W fizyce przesunięciu niektórych płaszczyzn sieciowych w relacji do innych.

Definicja Dyslokacje

Co to jest DYSLOKACJE: jeden z rodzajów defektów sieci krystalicznej. D. bazuje na przesunięciu niektórych płaszczyzn sieciowych w relacji do innych. Najprostszym jej typem jest d. k r a w ę d z i o-w a polegająca na tym, że jedna z płaszczyzn sieciowych kończy się we wnętrzu kryształu tworząc rodzaj klina. D. ta może przesuwać się we wnętrzu kryształu, a po dotarciu do jego powierzchni stworzyć na niej uskok o wysokości równej odległości między płaszczyznami sieciowymi. Obecności d. w krysztale towarzyszą naprężenia mechaniczne. D. powstają w trakcie wzrostu kryształu, a również pod wpływem czynników zewnętrznych: naprężeń, temperatury, pól elektrycznych i tym podobne Mają one spory wpływ na fizyczne własności kryształów

Definicja Dipol Elektryczny:
Co to jest ładunków o takiej samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol jest m dyslokacje.
Definicja Drgania Anharmoniczne:
Co to jest drgania (na przykład mechaniczne), jakie powstają, gdy siła nie jest proporcjonalna do wychylenia. Moment takich drgań zależy od amplitudy, a zdarzenie rezonansu może zachodzić przy kilku częstościach dyslokacje.
Definicja Dulonga-Petita Prawo:
Co to jest eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25 J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione jest dobrze dla dyslokacje.

Czym jest Dyslokacje znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: