ELEKTROLITYCZNA DYSOCJACJA co to jest
Co znaczy dysocjacja elektrolityczna? W fizyce aniony i kationy) zachodzący pod wpływem.

Definicja Dysocjacja Elektrolityczna

Co to jest DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA: rozpad cząsteczek na ujemnie i dodatnio naładowane jony (aniony i kationy) zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika, na przykład wody. Powstają w ten sposób elektrolity bardzo dobrze przewodzące prąd elektryczny ( elektroliza). Gdy d.e. ulegają wszystkie cząstki roztworu niezależnie od jego stężenia, to elektrolit tytułujemy m o c n y m. Gdy liczba dysocjujących cząstek zależy od stężenia roztworu, elektrolit tytułujemy s ł a b y m

Definicja Domieszki:
Co to jest obce atomy albo cząsteczki wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy dysocjacja elektrolityczna.
Definicja Dozymetria:
Co to jest technicznej zajmujący się pomiarami i obliczaniem dawek promieniowania i badaniem aktywności substancji promieniotwórczych, i elementów skażonych. Pomiarów dokonuje się dzięki dozymetrów zwanych dysocjacja elektrolityczna.
Definicja Dyfuzji Współczynnik:
Co to jest rozmiar fizyczna będąca miarą szybkości dyfuzji. Współczynnik proporcjonalności występujący w prawie Ficka. Jego jednostką jest m2/s dysocjacja elektrolityczna.

Czym jest Elektrolityczna Dysocjacja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: