DYSPERSJA co to jest
Co znaczy dyspersja fal? W fizyce częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające.

Definicja Dyspersja Fal

Co to jest DYSPERSJA FAL: zależność prędkości fazowej fal harmonicznych od ich częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające się w ośrodku można traktować jako złożenie fal harmonicznych ( szybkość grupowa). Efektem d.f. jest "rozpływanie się" zaburzeń w czasie ich ruchu

Definicja Diesla Cykl:
Co to jest mechanizm cykliczny składający się ze: (1) sprężania adiabatycznego ( adiabatyczna przemiana), (2) ogrzewania przy stałym ciśnieniu, (3) rozprężania adiabatycznego, (4) chłodzenia przy stałej dyspersja fal.
Definicja Dysocjacji Elektrolitycznej Stopień:
Co to jest relacja liczby cząstek elektrolitu, które uległy rozpadowi, do całkowitej liczby cząstek w roztworze. W razie elektrolitów silnych ( dysocjacja elektrolityczna) a = 1 dyspersja fal.
Definicja Dudnienia:
Co to jest się dwóch drgań harmonicznych o nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji amplitudy drgań. Częstość modulacji równa jest różnicy częstości poszczególnych drgań. W życiu dyspersja fal.

Czym jest Fal Dyspersja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: