ŚWIATŁA DYSPERSJA co to jest
Co znaczy dyspersja światła? W fizyce długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania.

Definicja Dyspersja Światła

Co to jest DYSPERSJA ŚWIATŁA: zależność prędkości światła w ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach załamania, dyfrakcji i interferencji. Zobacz także pryzmat, siatka dyfrakcyjna

Definicja dualizm korpuskularno-falowy:
Co to jest zwłaszcza cząstek) polegająca na tym, iż w pewnych przypadkach ujawnia się jej natura falowa, w innych zaś - korpuskularna. Elektrony, które uważane są zazwyczaj za klasyczne cząstki, ulegają Dyspersja Światła.
Definicja dyfuzja termiczna:
Co to jest analogiczne do dyfuzji (regularnie występujące z nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie. Prędkość d.t. jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury i odwrotnie proporcjonalna Dyspersja Światła.
Definicja dozymetria:
Co to jest technicznej zajmujący się pomiarami i obliczaniem dawek promieniowania i badaniem aktywności substancji promieniotwórczych, i elementów skażonych. Pomiarów dokonuje się dzięki dozymetrów zwanych Dyspersja Światła.

Czym jest Światła Dyspersja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: