ŚWIATŁA DYSPERSJA co to jest
Co znaczy dyspersja światła? W fizyce długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania.

Definicja Dyspersja Światła

Co to jest DYSPERSJA ŚWIATŁA: zależność prędkości światła w ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach załamania, dyfrakcji i interferencji. Zobacz także pryzmat, siatka dyfrakcyjna

Definicja Deuteron:
Co to jest jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu dyspersja światła.
Definicja Dyfraktometr Rentgenowski:
Co to jest wykorzystywany do pomiarów natężeń i kierunków wiązek promieni rentgenowskich odbitych od powierzchni kryształów albo polikryształów. Do głownych przedmiotów d.r. należą: źródło promieni dyspersja światła.
Definicja Drgania Elektryczne:
Co to jest się zmiany natężenia prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym. Towarzyszą im zmiany pól elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni otaczającej obwód. D.e. mogą być wymuszone poprzez źródło dyspersja światła.

Czym jest Światła Dyspersja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: