UKŁAD DYSPERSYJNY co to jest
Co znaczy dyspersyjny układ? W fizyce faz jest fazą ciągłą, z kolei pozostałe etapy są w niej.

Definicja Dyspersyjny Układ

Co to jest DYSPERSYJNY UKŁAD: układ składający się co najmniej z dwóch faz, gdzie jedna z faz jest fazą ciągłą, z kolei pozostałe etapy są w niej rozproszone. Etap ciągła nazywana jest ośrodkiem nośnym albo ośrodkiem dyspersyjnym. U.d. to na przykład roztwory koloidalne i zawiesiny

Definicja Dalton, John:
Co to jest chemik, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem prawa dyspersyjny układ.
Definicja Dyna:
Co to jest jednostka miary siły w układzie jednostek miar CGS. Siła 1 dyn to taka siła, która masie 1 g nadaje przyspieszenie 1 cm/s2 dyspersyjny układ.
Definicja Dylatacja Termiczna:
Co to jest rozszerzalność cieplna dyspersyjny układ.

Czym jest Układ Dyspersyjny znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: