ENERGII DYSSYPACJA co to jest
Co znaczy dyssypacja energii? W fizyce energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do.

Definicja Dyssypacja Energii

Co to jest DYSSYPACJA ENERGII: nieodwracalny mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania tłumione) albo spowalnianie ruchów postępowych i obrotowych ciał. Wskutek d.e. rośnie względna liczba energii cieplnej układu i wzrasta jego entropia

Definicja Diafragma:
Co to jest przysłona dyssypacja energii.
Definicja Defekty Sieci Krystalicznej:
Co to jest odchylenia od doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e, l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e- r z c dyssypacja energii.
Definicja Drgania Harmoniczne:
Co to jest których zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem takich drgań dyssypacja energii.

Czym jest Energii Dyssypacja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: