ENERGII DYSSYPACJA co to jest
Co znaczy dyssypacja energii? W fizyce energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do.

Definicja Dyssypacja Energii

Co to jest DYSSYPACJA ENERGII: nieodwracalny mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania tłumione) albo spowalnianie ruchów postępowych i obrotowych ciał. Wskutek d.e. rośnie względna liczba energii cieplnej układu i wzrasta jego entropia

Definicja dystorsja:
Co to jest wada układów optycznych polegająca na nierównomiernym odwzorowywaniu różnych części obrazu. Jest jedną z głównych wad obiektywów. Zaliczana jest do geometrycznych aberracji układów optycznych DYSSYPACJA ENERGII.
Definicja dryf cząstek naładowanych:
Co to jest cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne cząstek DYSSYPACJA ENERGII.
Definicja deuteron:
Co to jest jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu DYSSYPACJA ENERGII.

Czym jest Energii Dyssypacja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: