DYWERGENCJA co to jest
Co znaczy dywergencja? W fizyce wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych.

Definicja Dywergencja

Co to jest DYWERGENCJA: Jeden z operatorów różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana symbolem divC albo C ( nabla) ma wartość:.D. równa jest strumieniowi pola C poprzez niewielką powierzchnię zamkniętą wokół punktu P, gdzie d. jest liczona,gdzie V - objętość zamknięta poprzez powierzchnię S. Jeśli w objętości V znajduje się źródło pola C, to d. różni się od zera. Gdy źródło pola znajduje siępoza tą objętością, to d. jest równa zeru.W razie pól bezźródłowych (jak pole magnetyczne) d. zawsze jest równa zeru. Zobacz także Maxwella równania

Definicja Donor:
Co to jest krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w germanie albo krzemie dywergencja.
Definicja Defekt Masy:
Co to jest jądrowy niedobór masy dywergencja.
Definicja Dyfuzja:
Co to jest opierające na samorzutnym wyrównywaniu się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D. jest skutkiem bezładnego termicznego ruchu atomów i cząstek ( Browna ruchy) i dzieje dywergencja.

Czym jest Dywergencja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: