DŻUL co to jest
Co znaczy dżul? W fizyce miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona.

Definicja Dżul

Co to jest DŻUL: jednostka pracy i energii obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania: 1 J = 1 Nm = 1 kgm/s2

Definicja Dyspersja Światła:
Co to jest światła w ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach załamania dżul.
Definicja Drgania Tłumione:
Co to jest trakcie których energia decydująca o drganiach jest etapowo tracona z racji na działanie sił tarcia i oporu (w układach mechanicznych), albo poprzez promieniowanie (układy elektryczne dżul.
Definicja Drgania Harmoniczne:
Co to jest których zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem takich drgań dżul.

Czym jest Dżul znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: