RÓWNANIE EHRENFESTA co to jest
Co znaczy Ehrenfesta równanie? W fizyce ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju.

Definicja Ehrenfesta Równanie

Co to jest EHRENFESTA RÓWNANIE: jedno z równań termodynamiki opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest zależność (r.E.): , gdzie - , , Cp odpowiednio zmiany (w trakcie przemiany fazowej) współczynnika rozszerzalności cieplnej, współczynnika ściśliwości i pojemności cieplnej układu (przy stałym ciśnieniu), T - temperatura (bezwzględna), V - objętość układu. R.E. opisuje na przykład przyrost temperatury przemiany ferromagnetyka w paramagnetyk wywołany wzrostem ciśnienia

Definicja Einstein, Albert:
Co to jest z najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Ur. w Niemczech w Ulm w rodzinie żydowskiej. Pracując w urzędzie patentowym w Berlinie opublikował w 1905 podstawy szczególnej teorii względności, pracę ehrenfesta równanie.
Definicja Erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J ehrenfesta równanie.
Definicja Enancjomorfizm:
Co to jest cząsteczki albo kryształów tej samej substancji w dwóch postaciach będących wzajemnymi lustrzanymi odbiciami. Poprzez podobieństwo do dłoni kryształy takie albo cząstki tytułujemy lewymi albo prawymi ehrenfesta równanie.

Czym jest Równanie Ehrenfesta znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: