Krzyżówka RÓWNANIE EHRENFESTA co to jest
Co znaczy Ehrenfesta równanie? W fizyce ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja EHRENFESTA RÓWNANIE

Co to jest EHRENFESTA RÓWNANIE: jedno z równań termodynamiki opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest zależność (r.E.): , gdzie - , , Cp odpowiednio zmiany (w trakcie przemiany fazowej) współczynnika rozszerzalności cieplnej, współczynnika ściśliwości i pojemności cieplnej układu (przy stałym ciśnieniu), T - temperatura (bezwzględna), V - objętość układu. R.E. opisuje na przykład przyrost temperatury przemiany ferromagnetyka w paramagnetyk wywołany wzrostem ciśnienia

Co znaczy Echosonda:
Porównanie w pomiaru głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie służąca jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu sygnału ehrenfesta równanie co znaczy.
Krzyżówka Emisja Wymuszona:
Dlaczego promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym ehrenfesta równanie krzyżówka.
Co to jest Elektronografia:
Jak lepiej sposób badania struktury ciał krystalicznych i budowy cząsteczek wykorzystująca zdarzenie dyfrakcji elektronów. Zobacz także dyfrakcja cząstek ehrenfesta równanie co to jest.

Czym jest Równanie Ehrenfesta znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: