EINSTEIN co to jest
Co znaczy einstein? W fizyce Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest.

Definicja Einstein

Co to jest EINSTEIN: sztucznie otrzymywany pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego rozpadu poszczególnych izotopów wynoszą od kilku do kilkuset dni

Definicja Elektrodynamika:
Co to jest badający poruszające się ładunki elektryczne, ich oddziaływania, produkowane poprzez nie pola elektryczne i magnetyczne. Podstawę k l a s y c z n e j e. stanowią równania Maxwella, które zawierają w einstein.
Definicja Elektrostrykcja:
Co to jest odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich einstein.
Definicja Emulsja Fotograficzna:
Co to jest światłoczuła nanoszona na szkło, papier albo tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały fotograficzne (papier, płyty, filmy). E.f. jest zawiesiną halogenków srebra (bromek, chlorek einstein.

Czym jest Einstein znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: