PRAWO EINSTEINA co to jest
Co znaczy Einsteina prawo? W fizyce zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji.

Definicja Einsteina Prawo

Co to jest EINSTEINA PRAWO: fundamentalne prawo fotochemii głoszące, iż każdy zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji chemicznej albo fizycznej

Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii einsteina prawo.
Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm einsteina prawo.
Definicja Emisja Termoelektronowa:
Co to jest termoemisja einsteina prawo.

Czym jest Prawo Einsteina znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: