WZÓR SMOLUCHOWSKIEGO EINSTEINA co to jest
Co znaczy Einsteina-Smoluchowskiego wzór? W fizyce średnią wartość kwadratu przemieszczenia r.

Definicja Einsteina-Smoluchowskiego Wzór

Co to jest EINSTEINA-SMOLUCHOWSKIEGO WZÓR: wzór wyprowadzony w ramach teorii ruchów Browna określający średnią wartość kwadratu przemieszczenia r cząstki wykonującej te ruchy w okresie . Ma on postać: , gdzie - oznaczenie wartości średniej, D - współczynnik dyfuzji cząstek w danym ośrodku. Zobacz także Ficka prawo

Definicja Emisja Termojonowa:
Co to jest zdarzenie opierające na wyrzucaniu jonów poprzez rozżarzone ciała. Emitowane są jony, z których ciało jest zbudowane, albo jony domieszek i gazów zawartych w ciele einsteina-smoluchowskiego wzór.
Definicja Energia Powierzchniowa:
Co to jest energia o charakterze energii potencjalnej związana z istnieniem powierzchni rozdzielającej dwie etapy na przykład powierzchni cieczy. Zobacz także napięcie powierzchniowe einsteina-smoluchowskiego wzór.
Definicja Elektron:
Co to jest składnik budowy materii, trwała cząstka obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19 C) i spinem ½ U. Masa spoczynkowa e. wynosi 9,109510-31 kg. E. o ujemnym ładunku einsteina-smoluchowskiego wzór.

Czym jest Wzór Smoluchowskiego Einsteina znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: