EKSPERYMENT co to jest
Co znaczy eksperyment? W fizyce doświadczenie fizyczne. Definicja Eksperyment słownik.

Definicja Eksperyment

Co to jest EKSPERYMENT: doświadczenie fizyczne

Definicja Erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J eksperyment.
Definicja Elastooptyczny Efekt:
Co to jest anizotropowych własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji eksperyment.
Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm eksperyment.

Czym jest Eksperyment znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: