EKSTYNKCJA co to jest
Co znaczy ekstynkcja? W fizyce ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ.

Definicja Ekstynkcja

Co to jest EKSTYNKCJA: obniżenie natężenia wiązki światła przechodzącej poprzez ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ. E. jest rezultatem zarówno absorpcji światła, jak i jego rozpraszania

Definicja Elektronika Kwantowa:
Co to jest zajmujący się generacją, wzmacnianiem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego poprzez układy wzbudzonych atomów cząsteczek i jonów. Obiektem e.k. jest również badanie własności i ekstynkcja.
Definicja Elektrodyfuzja:
Co to jest układzie, gdzie występuje pole elektryczne. Na prędkość dyfuzyjnego przemieszczania się jonów wpływ ma nie tylko różnica ich stężeń ( Ficka prawo), lecz również różnica ich ruchliwości w polu ekstynkcja.
Definicja Elektrolity:
Co to jest przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory ekstynkcja.

Czym jest Ekstynkcja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: