ZASADA ENERGII EKWIPARTYCJI co to jest
Co znaczy ekwipartycji energii zasada? W fizyce układ jest w równowadze, to na każdy stopień.

Definicja Ekwipartycji Energii Zasada

Co to jest EKWIPARTYCJI ENERGII ZASADA: zasada równomiernego rozkładu energii. Mówi ona, iż jeśli układ jest w równowadze, to na każdy stopień swobody molekuły przypada średnio taka sama liczba energii związanej z ruchami cieplnymi, równa E = kT/2, gdzie k - stała Boltzmanna, T - temperatura bezwzględna. Wedle tą zasadą całkowita energia gazu jednoatomowego równa jest Ec = 3nkT/2, gdzie n - liczba atomów gazu (każdy atom posiada trzy stopnie swobody). Z.e.e. spełniona jest ściśle tylko dla klasycznych gazów doskonałych

Definicja Elastooptyczny Efekt:
Co to jest anizotropowych własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji ekwipartycji energii zasada.
Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm ekwipartycji energii zasada.
Definicja Elektronowych Par Tworzenie:
Co to jest do anihilacji elektronu z pozytonem, bazuje na przekształceniu kwantu promieniowania w elektron e- i pozyton e+. Energia kwantu nie może być mniejsza niż 1,02 MeV ( elektronowolt), bo musi ekwipartycji energii zasada.

Czym jest Zasada Energii Ekwipartycji znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: