ZASADA ENERGII EKWIPARTYCJI co to jest
Co znaczy ekwipartycji energii zasada? W fizyce układ jest w równowadze, to na każdy stopień.

Definicja EKWIPARTYCJI ENERGII ZASADA

Co to jest EKWIPARTYCJI ENERGII ZASADA: zasada równomiernego rozkładu energii. Mówi ona, iż jeśli układ jest w równowadze, to na każdy stopień swobody molekuły przypada średnio taka sama liczba energii związanej z ruchami cieplnymi, równa E = kT/2, gdzie k - stała Boltzmanna, T - temperatura bezwzględna. Wedle tą zasadą całkowita energia gazu jednoatomowego równa jest Ec = 3nkT/2, gdzie n - liczba atomów gazu (każdy atom posiada trzy stopnie swobody). Z.e.e. spełniona jest ściśle tylko dla klasycznych gazów doskonałych

Definicja Ekstrapolacja:
Co to jest wyznaczanie (przewidywanie) wartości funkcji poza przedziałem, gdzie jest ona znana ekwipartycji energii zasada co to jest.
Definicja Elektrety:
Co to jest wytwarzające trwałe w okresie pole elektryczne, którego źródłem są uporządkowane dipole elektryczne molekuł tworzących dielektryk albo trwały, nieskompensowany ładunek elektryczny ulokowany przy ekwipartycji energii zasada definicja.
Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii ekwipartycji energii zasada co znaczy.

Czym jest Zasada Energii Ekwipartycji znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: