EFEKT ELASTOOPTYCZNY co to jest
Co znaczy elastooptyczny efekt? W fizyce materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń.

Definicja Elastooptyczny Efekt

Co to jest ELASTOOPTYCZNY EFEKT: powstawanie anizotropowych własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji

Definicja Erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J elastooptyczny efekt.
Definicja Elektrostatyka:
Co to jest elektryczności zajmujący się badaniem pól elektrycznych produkowanych poprzez nieruchome ładunki elektryczne ( pole elektrostatyczne). Podstawowymi pojęciami e. są natężenie i potencjał pola elastooptyczny efekt.
Definicja Ekscyton:
Co to jest półprzewodniku albo dielektryku, wskutek którego tworzy się związana para elektron-dziura ( dziura). Jest ona elektrycznie obojętna, czyli przemieszczając się w ośrodku nie przenosi ładunku elastooptyczny efekt.

Czym jest Efekt Elastooptyczny znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: