Krzyżówka ELEKTRODA co to jest
Co znaczy elektroda? W fizyce zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA

Co to jest ELEKTRODA: (1) część ogniwa galwanicznego nazywana p ó ł o g n i w e m, zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z elektrolitem, poprzez który płynie prąd. Na styku elektrody z elektrolitem zachodzą mechanizmy elektrochemiczne, wskutek których elektroda uzyskuje określony potencjał elektryczny. E. odprowadzająca ładunek niekorzystny z elektrolitu nazywana jest anodą, elektroda doprowadzająca ładunek niekorzystny katodą. (2) przewodząca ( zazwyczaj metalowa) część przyrządu elektrycznego w kształcie pręta, płytki albo siatki, wykorzystywana do wytwarzania pola elektrycznego w określonym obszarze. E. może odprowadzać albo doprowadzać do danego obszaru ładunki elektryczne (pełni rolę katody, anody, emitera albo kolektora), może także służyć do sterowania wiązkami cząstek naładowanych (elektrody sterujące)

Co znaczy Ekranowanie:
Porównanie układu, jego części albo urządzeń pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego, elektromagnetycznego albo przed zamianą ciepła z otoczeniem. Do e. przed polem magnetycznym stosuje się elektroda co znaczy.
Krzyżówka Emisja Termojonowa:
Dlaczego zdarzenie opierające na wyrzucaniu jonów poprzez rozżarzone ciała. Emitowane są jony, z których ciało jest zbudowane, albo jony domieszek i gazów zawartych w ciele elektroda krzyżówka.
Co to jest Echo Akustyczne:
Jak lepiej akustyczna powracająca do obserwatora po odbiciu od przeszkody. Na podstawie znajomości prędkości dźwięku w ośrodku i czasu opóźnienia można określić odległość do przeszkody. Sukces echa używany jest elektroda co to jest.

Czym jest Elektroda znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: