ELEKTRODA co to jest
Co znaczy elektroda? W fizyce zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z.

Definicja Elektroda

Co to jest ELEKTRODA: (1) część ogniwa galwanicznego nazywana p ó ł o g n i w e m, zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z elektrolitem, poprzez który płynie prąd. Na styku elektrody z elektrolitem zachodzą mechanizmy elektrochemiczne, wskutek których elektroda uzyskuje określony potencjał elektryczny. E. odprowadzająca ładunek niekorzystny z elektrolitu nazywana jest anodą, elektroda doprowadzająca ładunek niekorzystny katodą. (2) przewodząca ( zazwyczaj metalowa) część przyrządu elektrycznego w kształcie pręta, płytki albo siatki, wykorzystywana do wytwarzania pola elektrycznego w określonym obszarze. E. może odprowadzać albo doprowadzać do danego obszaru ładunki elektryczne (pełni rolę katody, anody, emitera albo kolektora), może także służyć do sterowania wiązkami cząstek naładowanych (elektrody sterujące)

Definicja Emiter:
Co to jest elektroda tranzystora pełniąca w nim taką rolę, jaką pełni katoda w lampach elektronowych elektroda.
Definicja Erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J elektroda.
Definicja Elektrolity:
Co to jest przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory elektroda.

Czym jest Elektroda znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: