ELEKTRODYNAMIKA co to jest
Co znaczy elektrodynamika? W fizyce ich oddziaływania, produkowane poprzez nie pola elektryczne i.

Definicja Elektrodynamika

Co to jest ELEKTRODYNAMIKA: dział fizyki badający poruszające się ładunki elektryczne, ich oddziaływania, produkowane poprzez nie pola elektryczne i magnetyczne. Podstawę k l a s y c z n e j e. stanowią równania Maxwella, które zawierają w sobie, jako sytuacja specjalny elektrostatykę, dlatego e. może być uważana za całą naukę o elektryczności i magnetyzmie. Do jej podstawowych zagadnień należy badanie prądów elektrycznych, stałych i wolnozmiennych, i produkowanych poprzez nie pól magnetycznych. E. bada również pola szybkozmienne i opisuje rozchodzenie się fal elektromagnetycznych. Prawidłowy opis oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią daje e. k w a n t o w a. Łączy ona w sobie e. klasyczną, teorię kwantów i szczególną teorię względności

Definicja elektrostrykcja:
Co to jest dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich własności rozmiar e ELEKTRODYNAMIKA.
Definicja elektromagnetyczne przyrządy pomiarowe:
Co to jest przyrządy pomiarowe (amperomierze, woltomierze) działające na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego wytwarzanego poprzez mierzony prąd i stały rdzeń magnetyczny ELEKTRODYNAMIKA.
Definicja eter kosmiczny:
Co to jest która miała wypełniać całą przestrzeń i być nośnikiem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza światła. Hipoteza o istnieniu e.k. została poważnie podważona poprzez eksperyment Michelsona-Morleya i ELEKTRODYNAMIKA.

Czym jest Elektrodynamika znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: