ELEKTROKARDIOGRAFIA co to jest
Co znaczy elektrokardiografia? W fizyce Einthovena. Bazuje na rejestrowaniu zmian potencjałów.

Definicja Elektrokardiografia

Co to jest ELEKTROKARDIOGRAFIA: sposób badania czynności serca wynaleziona w 1903 poprzez W. Einthovena. Bazuje na rejestrowaniu zmian potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego. Potencjały, mierzone dzięki elektrod przykładanych w określone miejsca ciała pacjenta, po wzmocnieniu rejestrowane są na taśmie papierowej. Służące urządzenie nazywane jest e l e k t r o k a r d i o g r a- f e m, a pozyskiwane wykresy e l e k t r o- k a r d i o g r a m e m (EKG)

Definicja Emisja Termojonowa:
Co to jest zdarzenie opierające na wyrzucaniu jonów poprzez rozżarzone ciała. Emitowane są jony, z których ciało jest zbudowane, albo jony domieszek i gazów zawartych w ciele elektrokardiografia.
Definicja Emisja Autoelektronowa:
Co to jest emitowania elektronów poprzez metal albo półprzewodnik pod wpływem silnego pola elektrycznego. Pole elektryczne skutkuje obniżenie i zmianę kształtu bariery potencjału dla elektronów w metalu, dzięki elektrokardiografia.
Definicja Erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J elektrokardiografia.

Czym jest Elektrokardiografia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: