ELEKTROLITY co to jest
Co znaczy elektrolity? W fizyce jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to.

Definicja Elektrolity

Co to jest ELEKTROLITY: substancje przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory). Przepływowi prądu poprzez e. towarzyszy wydzielanie się części składowych kwasów, soli albo zasad. Najlepiej zbadane i w najwyższym stopniu znane są wodne roztwory e. Zobacz także elektroliza, dysocjacja elektrolityczna)

Definicja Elektrometryczna Lampa:
Co to jest lampa elektronowa ( trioda, tetroda) charakteryzująca się sporą opornością między siatką sterującą a pozostałymi elektrodami, służąca w lampowych elektrometrach elektrolity.
Definicja Elektronogram:
Co to jest obraz dyfrakcyjny powstający wskutek rozpraszania elektronów poprzez ciała krystaliczne. Zobacz także elektronografia elektrolity.
Definicja Elastooptyczny Efekt:
Co to jest anizotropowych własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji elektrolity.

Czym jest Elektrolity znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: