ELEKTROLIZA co to jest
Co znaczy elektroliza? W fizyce wymuszonej przepływem prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jony.

Definicja Elektroliza

Co to jest ELEKTROLIZA: mechanizm fizykochemiczny opierający na reakcji chemicznej wymuszonej przepływem prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jony elektrolitu przenoszące ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrod, gdzie zachodzą nieodwracalne reakcje chemiczne utleniania (przy anodzie) i redukcji (przy katodzie). Ilościowe prawa rządzące e. odkryte zostały poprzez Faradaya ( Faradaya prawa elektrolizy). E. służąca jest w przemyśle do otrzymywania albo do oczyszczania niektórych metali albo innych substancji na przykład chloru, wodoru, chloranów, nadchloranów. służąca jest również do pokrywania metali powłokami galwanicznymi ( na przykład cynkiem, niklem, złotem, srebrem, chromem) chroniącymi przed korozją albo pełniącymi role dekoracyjne

Definicja Elektrostatyka:
Co to jest elektryczności zajmujący się badaniem pól elektrycznych produkowanych poprzez nieruchome ładunki elektryczne ( pole elektrostatyczne). Podstawowymi pojęciami e. są natężenie i potencjał pola elektroliza.
Definicja E:
Co to jest ładunek elementarny elektroliza.
Definicja Elektromagnes:
Co to jest magnetycznego będące cewką nawiniętą na rdzeń wykonany z ferromagnetyku albo z ferrytu. Pole magnetyczne produkowane poprzez prąd płynący w cewce magnesuje rdzeń, dzięki czemu całkowite pole elektroliza.

Czym jest Elektroliza znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: