ELEKTRON co to jest
Co znaczy elektron? W fizyce obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19.

Definicja Elektron

Co to jest ELEKTRON: fundamentalny składnik budowy materii, trwała cząstka obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19 C) i spinem ½ U. Masa spoczynkowa e. wynosi 9,109510-31 kg. E. o ujemnym ładunku elektrycznym nazywany jest n e g a t o n e m, o ładunku dodatnim p o z y t o n e m. Nazwa negaton jest rzadko stosowana i zazwyczaj mówiąc "elektron" mamy na myśli cząstkę o znaku ujemnym. Pozyton jest antycząstką negatonu. E. jest kluczowym składnikiem budowy każdego atomu. W ciałach stałych e. są kluczowymi nośnikami ładunku elektrycznego

Definicja Emisja Wymuszona:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym elektron.
Definicja Elektronowolt:
Co to jest jednostka energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią kinetyczną elektron.
Definicja Energia:
Co to jest fizyczna przydatna w ilościowej analizie mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo zachowania ( zasady zachowania). W wielu przypadkach prawidłowe jest stwierdzenie, iż e. jest elektron.

Czym jest Elektron znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: