KWANTOWA ELEKTRONIKA co to jest
Co znaczy elektronika kwantowa? W fizyce detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego.

Definicja Elektronika Kwantowa

Co to jest ELEKTRONIKA KWANTOWA: dział elektroniki zajmujący się generacją, wzmacnianiem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego poprzez układy wzbudzonych atomów cząsteczek i jonów. Obiektem e.k. jest również badanie własności i wykorzystania spójnego promieniowania elektromagnetycznego. Zobacz także spójne źródła fal, lasery, maser, holografia

Definicja Energia Swobodna:
Co to jest termodynamicznych (funkcja stanu) będący różnicą energii wewnętrznej układu U i energii związanej TS: F U - TS (T - temperatura, S entropia). Zmiana e.s. dokonuje się przez zmianę temperatury T i elektronika kwantowa.
Definicja Ekliptyka:
Co to jest sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się roczny ruch Słońca, będący rezultatem ruchu Ziemi wokół Słońca. Płaszczyzna e. nachylona jest pod kątem około 2327 do płaszczyzny równika elektronika kwantowa.
Definicja Emulsja Jądrowa:
Co to jest cząstek naładowanych będący emulsją fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do zwyczajnych emulsji fotograficznych e.j. zawiera więcej bromku srebra AgBr i ma mniejsze rozmiary elektronika kwantowa.

Czym jest Kwantowa Elektronika znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: