ELEKTRONOWOLT co to jest
Co znaczy elektronowolt? W fizyce jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam.

Definicja Elektronowolt

Co to jest ELEKTRONOWOLT: pozaukładowa jednostka energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią kinetyczną, którą osiąga cząstka o ładunku elementarnym przyspieszona różnicą potencjałów 1V; 1 eV = 1,60210-19 J (dżul). Regularnie używanymi jednostkami pochodnymi są: 1 keV = 103 eV, 1 MeV = 106 eV, 1 GeV = 109 eV

Definicja Ekspansja:
Co to jest rozszerzanie się układu. Mechanizm odwrotny do ściskania elektronowolt.
Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm elektronowolt.
Definicja Emulsja Jądrowa:
Co to jest cząstek naładowanych będący emulsją fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do zwyczajnych emulsji fotograficznych e.j. zawiera więcej bromku srebra AgBr i ma mniejsze rozmiary elektronowolt.

Czym jest Elektronowolt znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: