DELTA ELEKTRONY co to jest
Co znaczy elektrony delta? W fizyce cząstki o dużej energii. Zazwyczaj energie e.d. są tak spore.

Definicja Elektrony Delta

Co to jest ELEKTRONY DELTA: elektrony wybijane z atomów substancji poprzez naładowane cząstki o dużej energii. Zazwyczaj energie e.d. są tak spore, iż mogą one wywoływać jonizacje następnych atomów ośrodka. Tym wyjaśnia się niewielkie odgałęzienia od głównego śladu, jaki pozostawia cząstka naładowana w emulsjach jądrowych albo w komorach Wilsona. Zobacz także detektory promieniowań jądrowych

Definicja Elektronowolt:
Co to jest jednostka energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią kinetyczną elektrony delta.
Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii elektrony delta.
Definicja Emisja Wymuszona:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym elektrony delta.

Czym jest Delta Elektrony znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: