ELEKTROOPTYKA co to jest
Co znaczy elektrooptyka? W fizyce własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy.

Definicja Elektrooptyka

Co to jest ELEKTROOPTYKA: dział fizyki badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii widmowych ( Starka zdarzenie). Działając na substancje izotropowe pod względem optycznym wymusza ich anizotropię, na przykład załamanie podwójne światła biegnącego prostopadle do kierunku pola elektrycznego ( Kerra zdarzenie)

Definicja Einstein, Albert:
Co to jest z najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Ur. w Niemczech w Ulm w rodzinie żydowskiej. Pracując w urzędzie patentowym w Berlinie opublikował w 1905 podstawy szczególnej teorii względności, pracę elektrooptyka.
Definicja Elektroluminescencja:
Co to jest luminescencji; świecenie wzbudzane polem elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez rozrzedzone gazy ( wyładowania elektryczne w gazie). Powstaje również w sąsiedztwie złącz elektrooptyka.
Definicja Einsteina Temperatura:
Co to jest wymiarze temperatury, charakterystyczny dla danego kryształu, wprowadzony poprzez Einsteina w jego teorii ciepła właściwego ciał stałych. T.E. spełnia relację: , gdzie h - stała Plancka, k - stała elektrooptyka.

Czym jest Elektrooptyka znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: