ELEKTROOPTYKA co to jest
Co znaczy elektrooptyka? W fizyce własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy.

Definicja Elektrooptyka

Co to jest ELEKTROOPTYKA: dział fizyki badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii widmowych ( Starka zdarzenie). Działając na substancje izotropowe pod względem optycznym wymusza ich anizotropię, na przykład załamanie podwójne światła biegnącego prostopadle do kierunku pola elektrycznego ( Kerra zdarzenie)

Czym jest Elektrooptyka znaczenie w Słownik fizyka na E .